Toekomst paralympische topsport : Van gelijk, naar gelijkwaardig en samen

De positie van de paralympische topsport moet net zo volwassen en krachtig zijn als die van de olympische topsport. De positie van beide vormen van topsport is nu gelijk en moet gelijkwaardig worden. Dit kan uiteindelijk uit monden in inclusieve topsport. Dat is de stip aan de horizon die de Nederlandse Sportraad adviseert als toekomst van de paralympische sport in ons land. De raad adviseert de minister voor Langdurige Zorg en Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de regie te nemen en van Nederland een gidsland op dit gebied te maken. Het advies ‘Gelijkwaardig en inclusief – advies over de doorontwikkeling van paralympische sport’ is vandaag door de NLsportraad gepubliceerd.

De NLsportraad constateert dat de paralympische topsport in Nederland (grotendeels) over gelijke voorzieningen beschikt als de olympische topsport. Maar gelijk is niet hetzelfde als gelijkwaardig. Gelijkwaardig betekent juist dat er specifieke voorzieningen zijn waar dat nodig is. Het huidige gebrek aan gelijkwaardigheid wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door de deels onzichtbare financieringsstromen voor paralympische topsport. Andere voorbeelden zijn de geringe mate waarin paralympische topsport is opgenomen in reguliere sportevenementen en de ontbrekende media-aandacht – los van de Paralympische Spelen.

Om de paralympische topsport door te ontwikkelen zijn structurele investeringen nodig. Er zijn onder meer middelen nodig voor de professionalisering van de classificatie, gelijkwaardige ondersteuning van (aankomende) paralympische sporters en voor het stimuleren van paralympische topsport in topsportevenementen. Het gaat om extra middelen, ze mogen dus niet ten koste gaan van de bestaande financiering van topsport. Daarnaast adviseert de raad om de zichtbaarheid en inclusiviteit van de paralympische topsport te vergroten. Een suggestie is de naam van het Nederlands Paralympisch Comité terug te laten komen in NOC*NSF en het voortaan NOPC*NSF te noemen.

Webinar

Op woensdag 20 april van 13.30 tot 14.30 uur organiseert de NLsportraad een webinar om het advies nader toe te lichten. U kunt zich hier aanmelden voor dit webinar.

Gedrukte versie van het advies bestellen

De adviezen van de Nederlandse Sportraad kunt u downloaden van onze website. Heeft u toch liever een gedrukte versie van het advies ‘Gelijkwaardig en inclusief – advies over de doorontwikkeling van paralympische sport’? Dan kunt u deze bestellen met behulp van dit bestelformulier.

Bron : De Nederlandse Sportraad