Studiereis : Laat u inspireren door de Deense sportwereld

pr-education

Op 15 en 16 september organiseren wij een studie- en netwerkreis naar Kopenhagen, Denemarken.  Denemarken is gidsland op het gebied van sport. Waarom organiseren wij deze reis?

Onlangs verscheen in het ZBB blad een artikel waarin Peter Klos en Ricky Jørgensen oproepen tot een ‘paradigma shift’ naar hoe in de maatschappij naar sport en bewegen wordt gekeken. Als aanzet hiertoe wordt samen met meerdere spelers in de markt een studie- en netwerkreis naar Denemarken georganiseerd, die u wellicht al via het VSG langs heeft zien komen. Maar wat is het initiatief precies?

Paradigme shift: een nieuwe blauwdruk voor sport- en bewegen

Een paradigma shift is niets meer dan het veranderen van de blauwdruk van ons beweeg- en sportbeleid. Deze verandering behelst dat sport maatschappelijk gezien moet worden, en beoordeeld, als essentieel. Een gezond beweeg en sportklimaat dat echt inzet op een vitaal Nederland.

Niet voor niets is onlangs bevestigd dat het maatschappelijk rendement op sport (SROI) bijzonder hoog is: onlangs bleek uit onderzoek dat elke geïnvesteerde euro een maatschappelijk rendement van € 2,70 oplevert.

Wij zien vier pijlers voor een vitaal Nederland:

  1. Investeren in onze professionals: verbeteren arbeidsvoorwaarden, betere loopbaanperspectieven, meer en blijvend investeren in educatie en meer samenwerking met en of bundelen van ‘de sport’ (en eventueel andere sectoren). Deze pijler sluit haast naadloos aan bij de Human Capital Agenda Sport van het VWS
  2. Accommodatiebeleid: de accommodaties moeten aansluiten bij de maatschappelijke vraag vanuit een gemeente (of regio), waarbij de politiek financiert en de exploitant faciliteert: de focus moet vooral liggen op het maximaliseren van het maatschappelijk rendement en minder op het financieel rendement.
  3. Versterking verenigingen: de sport is gebaat bij het professionaliseren en versterken van de verenigingen. Een goede mix tussen professionals en vrijwilligers zal het maatschappelijk rendement van verenigingen verbeteren, zowel qua breedte- als topsport.
  4. Samenwerking binnen de sport en tussen de sport en politiek moet worden gestroomlijnd met als uitgangspunt het bereiken van het maximale maatschappelijke rendement. Dit vereist een integraal sportbeleid die loopt van een sportmentaliteit van beslisser in de tweede kamer, de professionals in de markt en alle schakels die er tussen zitten.

Waarom is de studiereis interessant?

De studiereis is interessant voor alle professionals in de sportmarkt:

  • voor (aanstaande) adviseurs, beleidsbepalers, managers en directeuren interessant omdat het Deense model inzicht biedt in het organisatie- en financieringsmodel van exploitatievormen waarin alle gemeentelijke sportvoorzieningen onder één organisatie vallen, in samenwerking met alle verenigingen.
  • voor werkgevers en vakbonden is het interessant omdat de arbeidsvoorwaarden, loopbaanmogelijkheden en educatie aan de orde komen, alsmede het samenspel tussen de landelijke overheid, lokale overheid, sportverenigingen en exploitanten.
  • specialisten die met educatie aan sport verbonden zijn zullen kennis nemen van het educatieve systeem, waarbij met een ruim budget continue wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van alle geledingen in de organisaties.
  • verenigingen kunnen leren wat de mogelijkheden zijn wanneer zij afdoende (financieel) worden ondersteund en hoe zij hiermee hun maatschappelijke rol nog beter in kunnen vullen.

Inhoud studiereis

Aan de hand van een bezoek aan een voorbeeld accommodatie en een set aan unieke Deense topsprekers uit de markt zullen deze onderdelen aan de orde komen. De meeste sprekers zullen daarnaast beide dagen aan het gehele programma deelnemen, een unieke gelegenheid om te net- en samenwerken.

Zo zal er een bezoek worden gebracht aan het Rudersdal sportcomplex, waar wordt samengewerkt met meer dan 35 sportverenigingen. Eén van die verenigingen is Sigma Swim, een zwemvereniging met ruim 3.000 leden die een budget heeft van meer dan een miljoen euro. Deze vereniging levert sinds 2000 dan ook onafgebroken zwemmers aan de Olympische Spelen.

Tenslotte is het interessant dat Rudersdal delen van zijn voorzieningen kosteloos ter beschikking stelt aan de gemeenschap.

Wie zitten er achter de studiereis?

De organisatoren zijn:

  • Peter Klos, sinds 2009 manager van Sportfondsenbad Edam-Volendam (de Waterdam) en projectmanager bij het Projectenbureau van Sportfondsen Nederland, afgestudeerd bestuurskunde en post-hbo opgeleid tot projectmanager, ondernemer en betrokken in de lokale politiek.
  • Ricky Jørgensen, voormalig Deens topsporter en partner van Wieke Hoogzaad, voormalig Nederlands sportvrouw van het jaar. Jørgensen is sinds 2007 werkzaam in de Deense sportwereld als coach en trainer van sportverenigingen en organisaties, directeuren, managers en teams. Jørgensen is dan ook ervaringsdeskundige en weet uit eerste hand wat de verschillen zijn tussen beide sportwerelden.

Open uitnodiging

Er is veel interesse naar de studiereis en uit meerdere landen. Zo is er logischerwijs veel interesse vanuit Denemarken, maar ook vanuit Zweden, Noorwegen en Frankrijk. In Nederland worden gesprekken gevoerd met mensen uit de politiek (van landelijk tot gemeentelijk), educatie, bedrijven maar natuurlijk mogen onze eigen experts op het gebied van exploitatie niet ontbreken. Vandaar dat wij u via deze weg een open uitnodiging versturen, maar wees op tijd, want de plekken zijn beperkt.

Wilt u meer informatie?

Bekijk alle informatie op de website van pr-education !