Sportwet kan sport in Zeeland een boost geven

sportraad

Op 24 februari was Bernard Wientjes namens de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) aanwezig bij het debat over de Toekomst van de Sport in Zeeland. Dit debat werd gevoerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de aanwezigen kan een sportwet het sporten en bewegen in Zeeland een boost geven.

Raadslid Bernard Wientjes was in Zeeland op uitnodiging van Jo-Annes de Bat, de gedeputeerde van de provincie met onder andere sport in de portefeuille. Onder leiding van dagvoorzitter Gert van ’t Hof vond discussie plaats met de aanwezige bestuurders, professionals en vrijwilligers van Zeeuwse gemeenten, de sport en het onderwijs.

In Zeeland heeft sport en bewegen een nieuwe impuls gekregen na het afsluiten van het Zeeuws Sportakkoord. De provincie en alle gemeenten van Zeeland hebben afgesproken zich in te zetten voor meer sport en bewegen voor de inwoners, met extra aandacht voor de jeugd en voor mensen met een beperking. Daarvoor is het ook nodig de sportinfrastructuur te versterken en te verduurzamen. Een aandachtspunt daarbij is dat het aantal sportverenigingen de laatste tijd is afgenomen. Ook zijn er opvallend weinig vakleerkrachten bewegingsonderwijs werkzaam bij scholen in Zeeland. Samenwerking is volgens de aanwezigen de sleutel voor de toekomst: tussen sport, onderwijs en zorg, tussen sportaanbieders onderling en tussen gemeenten. Er zijn mooie initiatieven ontstaan waaronder beweegscholen, omnisportverenigingen en wandelclubs in samenwerking met zorginstellingen. Vanuit het publiek werd de oproep gedaan om ook mbo-opgeleide professionals in de gelegenheid te stellen op scholen les te geven.

Bernard Wientjes kreeg de gelegenheid een toelichting te geven bij het advies ‘De opstelling op het speelveld’. Wat de NLsportraad betreft worden sport en bewegen een publieke voorziening en krijgen overheden een duidelijke taak om sport voor iedereen toegankelijk te maken. Met de stelling ‘de sportwet kan de sportsector een boost geven’ was 95% van de aanwezigen het eens. Dit uiteraard wel met de kanttekening dat er voldoende financiële middelen moeten zijn voor het uitvoeren van wettelijke taken. Jo-Annes de Bat gaf aan dat er daarnaast ook moet worden gekeken naar andere wet- en regelgeving die het organiseren van sport soms in de weg staat.

Aan het eind van de avond werden de sportprijzen uitgereikt voor de Zeeuwse sportman, sportvrouw, het sporttalent en de paralympische sporter van het jaar. Op de schaalgrootte van de provincie Zeeland is het niet goed mogelijk om topsportfaciliteiten te organiseren, maar dat neemt niet weg dat er Zeeuwse topsporters zijn die internationaal doorbreken. De verslaglegging hiervan is terug te zien op Omroep Zeeland.

Bron : De Nederlandse Sportraad