Sportverenigingen, open de deuren voor gevluchte kinderen

De stress waaraan kinderen uit oorlogsgebieden, zoals nu in de Oekraïne, bloot staan, kan op kortere en langere termijn een negatief effect hebben op hun hersenontwikkeling. De ontwikkeling van neuronale netwerken (hersengebieden en hun verbindingen) is tijdens de kinderjaren in volle gang, en loopt door tot in de jonge volwassenheid. Met name die netwerken die zorgen voor controle op intense emoties zoals angst, depressie, agitatie, en impulsiviteit. Maar het zijn ook de netwerken die in het verdere leven essentieel zijn voor goed kunnen plannen, structuur geven aan de dag, lerend vermogen, zelfreflectie, flexibiliteit en creatief denken. Een ongestoorde ontwikkeling van deze hersenfuncties is noodzakelijk voor een zo zelfstandig mogelijk leven later. En juist de heftige stress die veroorzaakt wordt door te moeten vluchten belemmert die normale hersenontwikkeling.

Bij de opvang van deze kinderen is warmte, geborgenheid, en het weer samen zijn met leeftijdsgenoten belangrijk. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren: in gastgezinnen, op school en in de buurt. Maar heel belangrijk is ook het samen sporten, bij een sportvereniging of andere sportaanbieder in de buurt. Sporten verbindt, met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Sporten versterkt ook de verbindingen in de neuronale netwerken. En die versterkte netwerken zorgen er voor dat angst en verdriet plaats maken voor plezier! Dus: een warm welkom op de sportvereniging, opent voor hen weer de deur naar die o zo belangrijke positieve emoties. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan kinderen en clubs helpen, mochten er financiële drempels zijn. Samen maken wij voor deze kinderen het verschil!

Nederlandse Sportraad, Erik Scherder
Jeugdfonds Sport&Cultuur, Tom van ‘t Hek

Deze oproep van Erik Scherder, raadslid van de Nederlandse Sportraad en Tom van ’t Hek, voorzitter van het Jeugdfonds Sport&Cultuur is dinsdag 15 maart in het Algemeen Dagblad gepubliceerd.

Bron : De Nederlandse Sportraad