KPMG-rapport: Foto organisatie en financiering topsport

In opdracht van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is vandaag het KPMG rapport Foto organisatie en financiering topsport gepubliceerd. Dit rapport is een eerste bouwsteen voor een advies van de NLsportraad over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport in Nederland. Dit advies aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport en de sportbranche verschijnt naar verwachting rond de zomer.

Het adviesproces bestaat uit drie stappen. Met de eerste stap beoogt de raad een beter overzicht te krijgen van de huidige organisatie en financiering van de topsportbranche. Michael van Praag, voorzitter NLsportraad: “KPMG is erin geslaagd overzicht te creëren door het gebruik van bestaande data en het boven tafel krijgen van nieuwe data, ook van commercieel gefinancierde sporten. Het grootste deel van de topsportbranche wordt hiermee in kaart gebracht. Het is goed dat deze unieke foto er nu is en dat we die kunnen delen met de sector. We gaan graag met de hele sector in gesprek over de interpretatie van de opgeleverde data, voordat we aan de slag gaan met de laatste stap: het schrijven van ons advies”.

De NLsportraad maakt een strategisch advies gericht op de middellange en lange termijn. Het gaat nadrukkelijk niet om een evaluatie van het topsportbeleid, benchmark of cultuuronderzoek binnen de topsport.

Aanleiding adviestraject

De NLsportraad constateerde in het advies ‘De opstelling op het speelveld’ dat de huidige topsportprestaties weliswaar goed zijn, maar dat de organisatie en met name de financiering van topsport in Nederland onder permanente druk staan en een onzekere toekomst hebben. De raad werkt daarom nu toe naar een advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport in Nederland om ook in de toekomst mooie topsportprestaties te kunnen blijven vieren, sportevenementen op Nederlandse bodem te kunnen organiseren en sport te kunnen blijven volgen via de media. De aanpak van dit advies – het werken in drie stappen – is dezelfde als destijds bij ‘De opstelling op het speelveld’.

Bron: De Nederlandse Sportraad