Stagemogelijkheden bij erkend leerbedrijf Breda Actief

  • Plaatsingsdatum :26/06/2024
  • Sluitingsdatum : 26/09/2024
Pastoor van Spaandonksraat 31, 4813 BR Breda
Vacature omschrijving

Al jarenlang zijn wij een structurele samenwerkingspartner voor diverse vo-mbo-hbo-opleidingen en bieden studenten en leerlingen de mogelijkheid om stage te lopen. We begeleiden leerlingen en studenten in de praktijk. Zo creëren we onze eigen Bredase kweekvijver. Als erkend stageleerbedrijf bieden wij leerlingen en studenten de kans om zichzelf verder te ontwikkelen en door te groeien tot bijvoorbeeld sportcoach bij ons of bij onze partners in Breda.

MAATSCHAPPELIJK DOEL

Wij willen jonge Bredanaars de kans geven om kennis te maken met een maatschappelijke organisatie, ervaring op te doen in het werkveld: sport en bewegen én iets te betekenen voor Breda. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht achtergrond en niveau, de kans krijgt om te groeien.

SOORTEN STAGES

Wij bieden verschillende individuele stages aan: Van één dag tot twee weken (snuffelstages) en een half of heel schooljaar (structurele stages). Stagiaires worden altijd gekoppeld aan een sportcoach.

Daarnaast werken we groepsgericht met opleidingen samen in sportevenementen zoals bijv. de Koningsspelen en de Bredase Beweegweek. Leerlingen/studenten organiseren mee en/of doen ervaring op met begeleiden.

AANTALLEN

Elk schooljaar bieden wij aan 16-20 studenten een structurele stageplek én aan 20-30 leerlingen/studenten een snuffelstage. Daarnaast hebben wij een structurele samenwerking met onder andere Partnership Fontys, De Rooi Pannen en Graaf Engelbrecht college. Hierbij gaat het om ca. 50-60 studenten/leerlingen.

PARTNERS

Wij werken nauw samen met verschillende sport- en beweegopleidingen zoals Curio Sport & Bewegen, ROC sport en bewegen Tilburg, CIOS Goes, Fontys Hogeschool (ALO en Sportkunde), met De Rooi Pannen en verschillende vo-scholen zoals Graaf Engelbrecht, Markenhage College, De Nassau, De Rotonde en Scala.