Internationale deskundigen kunnen zich vinden in paralympisch advies NLsportraad

Internationale deskundigen kunnen zich vinden in het advies van de NLsportraad om te streven naar inclusie van de paralympische topsport. Ze wijzen er wel op dat een lange en gedegen voorbereiding nodig is voordat het zover is. De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) sprak met hen op 31 mei 2022, op een internationale bijeenkomst over het advies Gelijkwaardig en inclusief van de NLsportraad over de toekomst van de paralympische topsport.

De deskundigen uit Canada, Zweden, Noorwegen en België lieten zich bijpraten over de bevindingen van de NLsportraad, de visie op de toekomst van paralympische topsport (in Nederland en wereldwijd) en de aanbevelingen. Uit Nederland waren vertegenwoordigers aanwezig van NOC*NSF en Topsport Gelderland. De bijeenkomst diende ook als terugkoppeling aan internationale deskundigen die de NLsportraad in het najaar van 2021 input hadden gegeven voor het advies.

Omslag advies 'Gelijkwaardig en inclusief - advies over de doorontwikkeling van paralympische topsport'

Gelijkwaardigheid vraagt tijd en aandacht

De aanwezigen waren over het algemeen complimenteus over het advies, dat volgens hen grondig is opgezet en heldere uitspraken bevat. Zij vinden wel dat de paralympische sport zich eerst verder moet emanciperen voordat zij volledig kan integreren. Niet alleen in de sport moeten mensen met een handicap als gelijk worden gezien, ook in de samenleving als geheel zijn nog stappen nodig. Een deelnemer merkte op dat het goed is te beseffen dat niet iedereen tevreden zal zijn met inclusie; emancipatie blijft een heen en weer gaande beweging in de paralympische internationale sportwereld en de samenleving als geheel.

Noodzaak afstemming over classificatie

De aanwezigen steunden het advies van de NLsportraad om de classificatie van paralympische sporters te professionaliseren en het systeem te innoveren. Ze bespraken ook de verschillende belangen en rollen van betrokken partijen. Zo zijn de internationale sportfederaties verantwoordelijk voor de classificatie in hun tak van sport. Het risico bestaat dat ze onderling onvoldoende afstemmen en elk voor zich doorgaan met de doorontwikkeling van het classificatiesysteem voor hun tak van sport. Daarnaast is de verbinding met de wetenschappelijke kennis en innovatie onvoldoende geborgd. Een factor is dat het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) is gestopt met de financiering van onderzoek in doorontwikkeling van classificatie.  Aanwezigen pleitten ervoor dat federaties, het IPC en de wetenschappelijke wereld voldoende met elkaar afstemmen. Daardoor kunnen paralympische sporttakken begrijpelijker en aantrekkelijker worden, zowel voor elkaar als voor het publiek.

Input rijke en arme landen nodig voor internationale doorontwikkeling

De aanwezigen zien in Nederland en een aantal van de aanwezige landen gidslanden voor doorontwikkeling van de paralympische topsport. Samenwerking en afstemming is daarvoor nodig. Wel waarschuwen zij dat het perspectief van de aanwezigen erg westers en rijk georiënteerd is. Ze zien het als een must ook landen te betrekken die met andere financiële en sociale omstandigheden te maken hebben. In dat verband werd voetbal voor mensen met een amputatie genoemd, waarvoor ‘slechts’ krukken nodig zijn en geen dure innovatieve sportmaterialen. Dit soort sporten geeft veel meer landen en daarmee sporters een kans om mee te doen om de medailles. De aanwezigen gaven aan dat het voor de doorontwikkeling van diverse paralympische sporten en de beweging als geheel, een positief-kritisch discussie met het IPC en de internationale federaties noodzakelijk is.

Bron : De Nederlandse Sportraad