Haagse adviesraden in gesprek op Sportcentrum Papendal

Op 24 april j.l. vond een gezamenlijke bijeenkomst van Haagse adviesraden plaats op Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Nederlandse Sportraad, de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Gezondheidsraad en NOC*NSF. Doel van de bijeenkomst was om samen met adviesraden én de beweeg- en sportwereld na te denken over hoe deze partijen gezamenlijk bij kunnen dragen aan het terugdringen van de grote verschillen in gezondheid en welzijn. 

Van links naar rechts: Guido Davio (directeur sportparticipatie NOC*NSF), Joris van Eijck (raadslid RVS), Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (raadslid en tijdelijk voorzitter NLsportraad), André van der Zande (raadslid Rli) en Marianne Geleijnse (vice-voorzitter GR)

Tijdens het programma van de middag kwamen o.a. thema’s als kansengelijkheid en een beweegvriendelijke sociale en fysieke leefomgeving aan bod. Daarnaast werd meer algemeen gesproken over het werk van adviesraden. De raden wisselden ervaringen uit hoe een advies over complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en hoe raden voor impact kunnen zorgen. Ook werd gesproken over meer samenwerking tussen de verschillende adviesraden bij maatschappelijke en urgente vraagstukken. 

Bekijk ook het filmpje met een impressie van deze middag op de website.

Bron: De Nederlandse Sportraad