De Aapjeskooi ‘Een goede basis voor een leven lang bewegen’

Aapjeskooi

Sinds 2012 bieden we met groot succes gymlessen aan voor kinderen van 1,5 t/m 6 jaar in verschillende steden in Nederland. De Aapjeskooilessen hebben een vaste structuur, maar iedere week een nieuw fantasierijk thema met bijbehorende spelletjes en gymoefeningen. De lessen zijn zorgvuldig samengesteld door gymdocenten en bewegingswetenschappers met jarenlange ervaring in het werken met jonge kinderen. Er zijn drie verschillende leeftijdsgroepen bij de Aapjeskooi: dreumesen, peuters en kleuters. We krijgen vaak de vraag wat het verschil is tussen de groepen en welke leerlijn er in onze lessen zit. Daar zullen we hieronder meer over uitleggen.

Dreumesgym (1,5 tot 2,5 jaar)

Zodra kinderen goed kunnen lopen gaat er een wereld vol bewegingsvrijheid voor hen open. In de Aapjeskooilessen vergroten we de bewegingsruimte en de mogelijkheden om te bewegen in deze ruimte. Want in tegenstelling tot thuis kunnen dreumesen in de Aapjeskooilessen al proberen te klimmen op een hoge kast, rollen op een matje, gooien in de basket, springen op de trampoline, slingeren aan de touwen, schommelen aan de ringen en nog veel meer. Ook bieden we iedere les één of twee spelletjes aan die ze samen met een ouder/verzorger kunnen doen en staat er iedere week een nieuwe oefening van de week centraal. Het gaat er daarbij niet om dat ze de oefening al perfect kunnen of het spelletje goed begrijpen maar dat ze het proberen en ervaren. Want alleen als je nieuwe dingen blijft proberen, kun je iedere dag weer iets nieuws bij leren! In de dreumesgymlessen is er een ongedwongen sfeer en mogen kinderen echt zichzelf zijn. Sommige kinderen vinden het bijvoorbeeld nog lastig om in de kring te blijven zitten en willen graag meteen bewegen. Dat mag. Geef zelf het goede voorbeeld, loop actief mee met je kind bij alle onderdelen en begin laagdrempelig (bijvoorbeeld met een bal). Je zult zien dat hoe vaker je komt hoe makkelijker alles gaat en hoe meer ze gewend raken aan onze lesstructuur. De docent speelt hier ook op in door niet alleen aan kinderen te laten zien wat je kunt doen op alle toestellen, maar door ook aan ouders uit te leggen wat de bedoeling is en eventuele veiligheidsaspecten te benoemen. Verder wordt er in de lessen aandacht besteed aan het veilig leren klimmen op de toestellen, steeds meer zelfstandig durven doen, het opbouwen van het zelfvertrouwen en het leren samen spelen en samen delen. Kortom: de dreumesgymlessen zijn een grote aanvulling op wat je je kind thuis of in een speeltuin kunt leren en een goede basis voor een leven lang bewegen!

Peutergym (2,5 tot 4 jaar)

Als kinderen 2,5 jaar oud zijn mogen ze meedoen aan onze peutergymlessen. Deze lessen borduren voort op de dreumesgymlessen, hebben een vergelijkbare lesstructuur maar bieden meer uitdaging op sociaal-, cognitief- en motorisch gebied. Op sociaal vlak wordt er van peuters verwacht dat ze al iets beter kunnen samen spelen en samen delen met leeftijdsgenootjes. Dit oefenen we in de les door als warming-up of afsluiting van de les een spelletje of dansje met leeftijdsgenootjes te doen. Ze moeten daarbij de materialen samen delen en af en toe op hun beurt wachten. Op cognitief vlak vragen we aan peuters om zelf goed te luisteren naar de uitleg van een spelletje of oefening en maken we de opdrachten net wat ingewikkelder dan bij de dreumesen. We zorgen er hierbij voor dat het een korte, duidelijke en vooral hele fantasierijke uitleg is zodat we aansluiten op de belevingswereld van de peuters. Ook zoeken we meer de interactie met de kinderen op, stellen we ze vragen en kijken we welke woorden ze al kennen en kunnen benoemen (zoals dieren, kleuren, lichaamsdelen cijfers etc). Tot slot dagen we peuters op motorisch vlak extra uit door de toestellen net iets hoger te zetten dan bij de dreumesen, de opdrachten op de toestellen ingewikkelder te maken en/of moeilijkere oefeningen aan te bieden. De fantasierijke thema’s helpen de peuters om meer te doen/durven dan ze vooraf misschien dachten. Eens even kijken wat de peuters al zonder papa of mama durven in de les.

Kleutergym (4 t/m 6 jaar)

Kinderen van 4 t/m 6 jaar oud kunnen deelnemen aan onze kleutergymlessen. Dit zijn gymlessen zonder ouders, in een gymzaal vol materialen.  In deze lessen leren we kinderen zelfstandig te gymmen samen met leeftijdsgenootjes. In deze leeftijdsgroep worden de verschillen tussen kinderen nog duidelijker. Sommige kinderen vinden het misschien heel spannend om zonder ouders te gymmen of zijn heel angstig op de hoge toestellen. Andere kinderen komen springend binnen en vliegen het liefst met een hoop gestunt over alle toestellen heen. In de Aapjeskooilessen is er ruimte voor alle kinderen en kunnen ze zich op hun eigen tempo en niveau ontwikkelen. De uitdaging ligt voor ieder kind dan ook op een ander vlak. Sommige kleuters leren in onze lessen voor het eerst iets zonder papa/mama te doen. Andere kleuters leren om veilig te klimmen over de toestellen en daarbij rekening te houden met andere kinderen. De lessen borduren voort op de peutergymlessen en hebben een vergelijkbare structuur. Het grootste verschil zit hem in het zelfstandig gymmen. Kleuters zullen zelf een oplossing gaan zoeken als iemand een bal afpakt en zullen zelf moeten aangeven als ze iets niet durven. Verder worden de kinderen in deze lessen extra uitgedaagd op motorisch niveau doordat de oefeningen, dansjes en spelletjes weer net iets ingewikkelder zijn dan bij de peuters. We nemen ze daarbij mee in een fantasiewereld en het is fantastisch om te zien hoe kleuters daar echt in meegaan en soms ook zelf met nieuwe ideeën komen. De lessen zijn een aanvulling op het bewegingsonderwijs op school. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen plezier hebben in bewegen en naast de gestructureerde onderdelen van de les ook nog lekker kunnen spelen bij de Aapjeskooi!

Werken bij de Aapjeskooi

De Aapjeskooi geeft lessen in de steden/regio’s : Amsterdam – Arnhem – Den Haag – Leiden – Rotterdam – Utrecht. Bekijk ook de vacatures! 

Bron: De Aapjeskooi