Nederlandse Sportraad roept het kabinet op de regie te pakken

Bewegen moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de alledaagse praktijk op scholen en op de kinderopvang, in de woon- en leefomgeving, binnen de zorg en binnen de werkomgeving. Dit is nu niet zo. De Nederlandse Sportraad roept het kabinet op de regie te pakken bij de transitie naar dagelijks voldoende bewegen, te beginnen bij de aanstelling van een staatssecretaris voor bewegen en sport. Deze staatssecretaris coördineert een langetermijnstrategie, inclusief financiering, waaraan meerdere ministeries meewerken. Dit staat in het advies ‘Nederland, sta op! Maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend’ dat vandaag werd aangeboden aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Marjolein Bolhuis – Eijsvogel, tijdelijk voorzitter NLsportraad: “We hebben geen tijd meer te verliezen om meer te gaan bewegen als we Nederlanders een langer gezond leven willen geven. Bewegingsarmoede is een olietanker die op onze kust af komt en die niet meer te stoppen is met alleen een ruk aan het roer. Er is op korte termijn een koerswijziging nodig. Slechts 44 % van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen en dat aandeel wordt steeds kleiner. Bovendien zijn we Europees kampioen zitten. We bewegen dus achteruit. Dit leidt tot 5800 vroegtijdige overlijdens per jaar en kost ieder jaar 2,7 miljard euro aan zorguitgaven”.

Geen eigen keuze

Voldoende bewegen is volgens de NLsportraad geen eigen keuze meer in Nederland. Met de nadruk op economische groei en een versnelde toename van technologische ontwikkelingen is het steeds aantrekkelijker om niet te bewegen. Daarnaast heeft de overheid geprobeerd om mensen via sportbeleid in beweging te krijgen, terwijl niet iedereen zich aangetrokken voelt tot sport. Om bewegen weer laagdrempelig te maken, zijn structurele aanpassingen in onze gehele samenleving noodzakelijk.

Coalities

Overheid, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en burgers moeten samen de verantwoordelijkheid voor meer bewegen pakken. De raad adviseert het kabinet om regie te nemen en te inventariseren wat bewegen belemmert of stimuleert in de werkomgeving, de zorg, het onderwijs en binnen de ruimtelijke ordening. In coalities met het rijk gaan vervolgens de werkgevers, zorgaanbieders, onderwijsbesturen en stedenbouwkundigen en uiteraard de beweegaanbieders aan de slag om dagelijks voldoende bewegen in hun omgeving vanzelfsprekend te maken.

Stevigere prikkels

Naast instrumenten als voorlichting adviseert de raad om ook in te zetten op andere, minder vrijblijvende interventies zoals stimulerende en ontmoedigende prikkels. Daarbij kun je denken aan autoluwe straten of meer ruimte voor voet- en fietspaden, maar ook aan voldoende en uitdagende speelruimte bij een kinderdagverblijf. Daarvoor is het nodig ‘beweegnormen’ op te stellen voor verschillende omgevingen en kan er een beweegeffectrapportage worden opgesteld. In zo’n rapportage kun je zien of een plan of een project in een bepaalde omgeving ook daadwerkelijk leidt tot meer bewegen.

Gedrukte versie van het advies bestellen

De adviezen van de NLsportraad kunt u downloaden van onze website. Heeft u toch liever een gedrukte versie van het advies ‘Nederland, sta op! – maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend’. Dan kunt u deze bestellen met behulp van dit formulier.

Filmpje bij het advies Nederland, sta op!

De NLsportraad heeft bij dit advies een filmpje gemaakt om de boodschap van het advies kort en krachtig in beeld te brengen. Dit filmpje kunt u hier bekijken. 

Bron: De Nederlandse Sportraad